Về chúng tôi

Công ty TNHH Techdottp được ra đời vào ngày 12 tháng 7 năm 2018 trong lúc sự phát triển và bùng nổ

Công nghệ và Truyền thông tại Việt Nam.

Ra đời với sứ mệnh phục vụ khách hàng với dịch vụ tốt nhất, đưa ra những giải pháp hữu ích nhất.