120,000,000
SAAS
3,000,000
Phần mềm công cụ
9,000,000
Dịch vụ vận hành và bảo trì
1,000,000
Máy chủ đám mây
30,000,000
Phát triển Web
15,000,000
Thiết kế Web
90,000,000
Thiết kế App
5,000,000
Xây dựng web mẫu