Chính sách bồi hoàn

Chính sách hoàn trả và bồi thường thiệt hại cho khách hàng sử dụng ví điện tử Techdottp

I. Đối tượng và phạm vi ứng dụng

Chính sách được áp dụng cho khách hàng là cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng các dịch vụ do công ty TNHH Techdottp cung cấp các dịch nạp thẻ, mua mã thẻ qua website.

II. Nội dung chính sách

1. Các trường hợp chấp nhận hoàn trả/bồi thường

Techdottp chấp nhận hoàn trả/bồi thường thiệt hại cho khách hàng trong những trường hợp sau:

- Giao dịch chưa được thanh toán thành công nhưng khách hàng đã bị trừ tiền.

- Giao dịch chuyển tiền đã được xác nhận thành công, khách hàng đã bị trừ tiền nhưng người thụ hưởng không nhận được tiền.

- Giao dịch thanh toán thành công nhưng không cung cấp sản phẩm/ dịch vụ hoặc chấp nhận cho người mua trả lại sản phẩm/ dịch vụ, hoặc bất bỳ khả năng nào khác dẫn đến việc giao dịch mua bán bị hủy bỏ.

- Hệ thống techdottp bị lỗi dẫn đến việc tài khoản của khách hàng bị mất tiền.

2. Các trường hợp không chấp nhận hoàn trả/bồi thường

Techdottp bồi thường thiệt hại cho khách hàng trong các trường hợp sau:

- Các giao dịch mua bán sản phẩm dịch vụ của khách hàng với bên thứ 3 hoặc với người dùng khác trong hệ thống Techdottp hoặc không phải do Techdottp cung cấp/ phân phối.

- Tài khoản của khách hàng đang bị khóa/ tạm đóng/ đống băng.

- Tài khoản của khách hàng đang bị tranh chấp, khiếu nại, kiện cáo.

3. Quy định hoàn tiền

- Techdottp sẽ hoàn tiền cho khách hàng đựa trên kết quả giải quyết khiếu nại (Nếu có).